Metų situacija

Metų situacija

Šioje svetainės dalyje pateikiame 2004-2012 metų žiedadulkių duomenų vidurkį ir 2013 metų duomenis surinktus iš pagrindinių aerobiologinių stotelių, esančių trijuose Lietuvos miestuose (Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje).

Žymėjimai: raudona žymi įsijautrinimo ribą, mėlyna  – 2004-2012 metų duomenų vidurkį, žalia – 2013 metų žiedadulkių koncentracijos duomenis. Duomenys pateikiami žiedadulkių kiekiu kubiniame metre oro per parą.

Alksnis (Alnus Mill.)

 Lazdynas (Corylus L.)

  Beržas (Betula L.)

   Uosis (Fraxinus L.)

    Tuopa, drebulė (Populus L.)

     Pušis (Pinus L.)

      Migliniai (žolės) (Poaceae R. Br.)

      Dilgėliniai (Urticaceae Juss.)

      Kietis (Artemisia L.)

       Ambrozija (Ambrosia L.)