Fenologija

Klimatinių veiksnių visuma (temperatūra, kritulių kiekis, drėgmė, vėjas) nulemia augalų vystymosi periodiškumą metų eigoje. Augalų vystymosi fazės parodo klimato periodinius kitimus per metus. Todėl, norint geriau pažinti kurios nors vietos klimatą, reikia stebėti ir registruoti gyvosios gamtos periodinius reiškinius. Biologijos mokslo šaka, kuri tiria gyvojoje gamtoje vykstančių metų eigoje periodinių reiškinių priklausomumą nuo klimatinių veiksnių (temperatūros, kritulių kiekio, oro drėgnumo, saulėtumo), vadinama fenologija.

Fenologai stebi tiriamoje vietoje būdingus negyvosios gamtos reiškinius (sniego nutirpimą laukuose, ledų nešimą upėse, pirmąjį griaustinį), gyvūnų pabudimą iš žiemos įmygio (varlių, kai kurių vabzdžių pasirodymą, įvairių paukščių parskridimą iš šiltų kraštų), registruoja kai kurių tipingų tiriamajai vietai augalų vystymosi fazes: vegetatyvinio augimo, žiedpumpurių susidarymo, žydėjimo, vaisių nokimo ir sėklų brendimo, sėklų išbarstymo, lapų pageltimo ir jų kritimo laiko.

Fenologiniai kalendoriai: pagal Šiaulių mieste surinktus fenologinius duomenis yra sudaromas augalų žydėjimo kalendorius. Žemiau pateikiamas sudaromo fenologinio kalendoriaus pavyzdys. Spalvotu laukeliu pažymėtas laikotarpis, rodo kada tam tikros rūšies augalai žydėjo. Kalendorių galima užsisakyti Aplinkotyros katedroje.