Stojantiesiems

Pradžia / Studijos / Stojantiesiems
Stojantiesiems

Vykdomos 4 studijų programos. 2 iš jų bakalauro ir 2 magistro. Moksleiviams turintiems brandos atestatą siūlome bakalauro studijų programas: Ekologija ir aplinkotyra, Optometrija. Baigusiems I pakopos studijas siūlome tęsti studijas magistrantūroje: Gamtinių sistemų valdymas ir Gamtinė rekreacija (2016 m. priėmimas vyksta Daugpilio universitete). Baigusiems kolegijas ir turintiems profesinio bakalauro laipsnį siūlome tęsti studijas katedros vykdomoje magistro studijų programoje Gamtinių sistemų valdymas  kartu su papildomosiomis studijomis.

Baigusiems kolegijas siūlome sutrumpintas studijas bakalauro studijų programose Ekologija ir aplinkotyra bei Optometrija.

Pasiteirauti tel. (8 41) 595 721 ar el. paštu oikos@fm.su.lt

Plačiau apie priėmimo taisykles į studijas rasite čia. 

Konkursinio balo sandara:

Ekologija ir aplinkotyra – bakalauro studijų programa 

 1. Biologija (0,4)
 2. Chemija arba matematika (0,2)
 3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,2)
 4. Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)

Optometrija – bakalauro studijų programa

 1. Fizika (0,4)
 2. Matematika arba biologija (0,2)
 3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,2)
 4. Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)

2016 m. konkursinio balo pagrindiniai kriterijai (į bakalauro studijų programas):

 1. pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų įvertinimas (svertinis koeficientas)
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis koeficientas)
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis koeficientas)
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino (numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko)) įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas (svertinis koeficientas).

Plačiau apie priėmimą į bakalauro studijas

Gamtinių sistemų valdymas – magistrantūros studijų programa

Į šią programą 2016 m. priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos gyvybės mokslų krypčių grupės universitetines studijas. Kitų mokslų krypčių grupių pirmosios pakopos (universitetines ir kolegijos) studijas pabaigę studentai priimami su papildomomis studijomis.

Apie priėmimą į papildomąsias studijas

Plačiau apie priėmimą į magistrantūrą

Gamtinė rekreacija – magistrantūros studijų programa

Į šią studijų programą priėmimas 2016 m. vykdomas Daugpilio universitete. Dėl stojimo taisyklių ir dokumentų pateikimo skambinkite tel. (8 41) 595 721 ar rašykite el. paštu oikos@fm.su.lt