Gamtinių sistemų valdymas

Pradžia / Studijos / Magistrantūros studijos / Gamtinių sistemų valdymas
GAMTINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Studijų sritis – biomedicinos mokslai

Kvalifikacinis laipsnis: gyvybės mokslų magistras

Ši studijų programa siūloma nuotoliniu būdu, t.y. studijų medžiaga bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje, kur galėsite mokytis, konsultuotis, dalyvauti videokonferencijose, pateikti atsiskaitymus iš bet kur.

Studijų trukmė: 2 metai (NL)

Programos tikslas: ši magistro studijų programa skirta gilinti ir plėtoti aukščiausios kvalifikacijos ekologijos specialistų gebėjimus, padėsiančius jiems kritiškai vertinti gamtinių ir antropogenizuotų ekosistemų valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemų formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, etiniu ir socialiniu požiūriu atsakingai pasirinkti gamtinių sistemų būklės ir kokybės vertinimo būdus, veikti ekologijos ir su ja susijusiose praktikos ir mokslo srityse.

Programos išskirtinumas: inovatyviais metodais ugdomi ekosistemų valdymo gebėjimai, asmeninės vertybės formuojamos per sprendimų priėmimą įvairiose praktinėse situacijose.

Karjeros galimybės:

  • Ekologijos magistrai galės būti atsakingais už gamtinių sistemų valdymą įvairiuose Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių institucijose ir įmonėse, dirbti aplinkos valdymo komandas formuojančių ūkio subjektų padaliniuose, rengti strategijas, norminius aktus ir prižiūrėti jų įgyvendinimą.
  • Turės pakankamai žinių ir įgūdžių dirbti pozicijose, reikalaujančiose atsakomybės už augalijos ir gyvūnijos raidą, vertinti pažaidas ir imtis sprendimų atstatant gamtinės aplinkos pusiausvyrą.
  • Įgiję ekologijos magistro laipsnį galės dirbti įmonėse, konsultuojančiose gamtosaugos, aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimais ar susiduriančiose su jų sprendimu savo veikloje, taip pat valstybės valdymo institucijose, atsakingose už ES direktyvų ir tarptautinių konvencijų įgyvendinimą, kokybišką aplinką ir tausojantį išteklių naudojimą.
  • Absolventai gali tęsti studijas su gyvybės mokslais susijusiose doktorantūros programose vykdydami fundamentinius tyrimus Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

Programos tikslai, studijų rezultatai

Savianalizės suvestinė