Magistrantūros studijos

Pradžia / Studijos / Magistrantūros studijos
Gamtinių sistemų valdymas

Gamtinių sistemų valdymo magistro studijų programa skirta gilinti ir plėtoti aukščiausios kvalifikacijos ekologijos specialistų gebėjimus, padėsiančius jiems kritiškai vertinti gamtinių ir antropogenizuotų ekosistemų valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemų formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, etiniu ir socialiniu požiūriu atsakingai pasirinkti gamtinių sistemų būklės ir kokybės vertinimo būdus, veikti ekologijos ir su ja susijusiose praktikos ir mokslo srityse.

Gamtinė rekreacija

Gamtinė rekreacija magistro studijų programa yra skirta gilinti ir plėtoti aukščiausios kvalifikacijos biologijos specialistų gebėjimus tausiai naudoti biologinius išteklius žmonių rekreacinių poreikių tenkinimui gamtinėse ir antropogeninėse ekosistemose, etiniu ir socialiniu požiūriu kūrybiškai ir atsakingai pasirinkti rekreacinių teritorijų biotos būklės ir kokybės inovatyvius vertinimo būdus, savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus leidžiančius gerinti žmogaus ir gamtos santykius.