Bakalauro studijos

Pradžia / Studijos / Bakalauro studijos
Ekologija ir aplinkotyra

Programoje keliamas tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, turinčius fundamentaliųjų ekologijos žinių ir išmanančius sausumos ekosistemų tvarumo principus, gebančius praktiškai taikyti žinias, susijusias su vidaus vandenų ir sausumos ekosistemų išteklių naudojimu, ekologinių bendrijų galimybėmis prisitaikyti prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų bei pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimu ir diegti inovacijas profesinėje veikloje.

Optometrija

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos optometrijos specialistus, fizikos bakalaurus, turinčius fundamentalių mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamų naujausių fizikos ir optometrijos žinių, kurias gebėtų taikyti sprendžiant nestandartinius uždavinius naujoje arba netipiškoje aplinkoje; turinčius aukštą optometrininko kvalifikaciją sąlygojančius mokėjimus ir įgūdžius; gebančius visapusiškai ištirti regą, atlikti jos korekciją, aptikti galimus akių ligų požymius; turinčius savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius, įgalinančius analizuoti ir taikyti optometrijos naujoves šiuolaikinės technologinės pažangos sąlygomis; turinčius savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius, galinčius dirbti komandoje.