VANDENILIS

Pradžia / Projektai / VANDENILIS

Vilniaus uždaroji akcinė bendrovė „IDGI“, bendradarbiaudama su Šiaulių universiteto Aplinkotyros ir Fizikos katedra, atlieka tyrimus pagal projektą „VANDENILIO GAMYBOS IR JO PANAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI GENERUOTI INOVATYVIŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ IR MODELIAVIMAS”.

Šis projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmojo prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ .

Šio darbo tikslas- išnagrinėti vandenilinės energetikos plėtros galimybes Lietuvoje, palyginti ją su alternatyviais ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Taip pat išnagrinėti vieno megavato galios vandenilinės jėgainės projekto realizavimo galimybes ir pateikti eskizinį tokios jėgainės projektą.

Daugiau informacijos rasite čia