TEAMWORK

Pradžia / Projektai / TEAMWORK
LLIV – 250 TEAMWORK

Siekdami prisidėti prie tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose, Šiaulių ir Daugpilio universitetų mokslininkų grupės nuo 2013 m. birželio mėn. pradedėjo invazijų į gamtą valdymo projektą „Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“.
Moksliniu ir politiniu požiūriu visuotinai sutinkama, kad prasidėjo neišvengiamas ir precedento neturintis klimato kaitos laikotarpis. Pakitusiomis klimatinėmis sąlygomis ėmė sparčiai plisti invaziniai organizmai. Įsigalėję naujoje aplinkoje jie nustelbia vietinę florą ir fauną, o tai sukelia rimtas grėsmes natūralioms ekosistemoms. Invazinės rūšys veikia ne tik gamtinę biologinę įvairovę, svetimžemiai organizmai daro žalą žemės ūkiui, žuvininkystei, žmonių sveikatai, stabdo turizmo plėtrą. Latvijos ir Lietuvos pasienio regione sąlygos invazijoms plisti padidėja dėl Lielupės ir Dauguvos upių baseinų, į kuriuos įsilieja ir iš Lietuvos gamtiniai vandenys.
Projektas “TEAMWORK” vienija Šiaulių ir Daugpilio universitetų mokslininkų ir visuomenės komandą kovoti su invazinių organizmų išplitimu.

Tikslams pasiekti projekto vykdytojai surengs 28 seminarus (po 14 seminarų iš kiekvienos abipus sienos dalyvaujančios grupės). Projektas skirtas dviems tikslinėms grupėms. Vieną grupę sudaro valstybinių institucijų ir žemės ūkio specialistai (ūkininkai, miškininkai), o antrąją – vietos visuomenė, kuriai bus suteikti gamtinių išteklių valdymo ir vartojimo žinių pagrindai. Numatyta, kad juose dalyvaus apie 800 žmonių. Suplanuoti 4 praktiniai mokymai, jų metu dalyviai bus išmokyti savarankiškai taikyti invazijų likvidavimo metodikas. Visuomenės įtraukimui į monitoringo sistemą bus sukurtas interaktyvus invazinių rūšių žemėlapis, kuriame kiekvienas Lietuvos ir Latvijos gyventojas turės galimybę pažymėti aptiktas invazijas.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programą, kurią iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Projekto trukmė: 18 mėn.
Projekto vadovaujantysis partneris – Šiaulių universitetas.
Projekto partneris – Daugpilio universitetas (Latvija).
Projekto vadovė Šiaulių universitete – Aplinkotyros katedros profesorė dr. Ingrida Šiaulienė.
Projekto finansininkė Šiaulių universitete – Nijolė Kriščiūnienė.
Projektą finansuojančios Latvijos ir Lietuvos programos adresas internete: www.latlit.eu