NACELA

Pradžia / Projektai / NACELA
NACELA

Katedros darbuotojai kartu su studentais įgyvendino ERASMUS IP projektą LLP-ERA-IP-2013-LT-0905 „Gamtos apsauga skirtinguose Europos kraštovaizdžiuose: jungtiniai tyrimai ir valdymas (NACELA)“.

NACELA programa orientuota į skirtingų ekosistemų tyrimus, vertinimo būdus, tarpkultūrinį bendradarbiavimą, analizuojant abiotinius ir biotinius ryšius bei parenkant optimalų problemų sprendimo variantą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis.

Dėstytojai kartu su Ekologijos ir aplinkotyros studijų programos studentais buvo išvykę į dviejų savaičių trukmės intensyvius mokymo kursus „Ilgas“ tyrimų ir mokslo bazėje (Latvija), kur dirbo kartu su Salonikų Aristotelio (Graikija), Evoros (Portugalija) ir Daugpilio (Latvija) universitetų mokslininkais ir studentais.

„Ilgas“  yra viena moderniausių tyrimo ir studijų bazių visoje Rytų Europoje, priklausanti Daugpilio universitetui. Ji įrengta gamtos parke „Silene“. Po renovacijos „Ilgas“ paverstas moderniu tyrimo kompleksu ir aprūpintas naujausia įranga. Patogiai įrengti darbo ir poilsio kambariai.

Gamtos parke „Silene“ yra didesnieji Riču ir Sila bei keletas mažesniųjų ežerų, jis išsiskiria gamtinių buveinių įvairove: miškai, pelkės, pievos, ežerai. Parko teritorijoje galima aptikti 107 augalų ir gyvūnų rūšių, kurios yra griežtai saugomos Latvijoje. Tai puiki vieta tyrinėjimams.

NACELA įgyvendinimo metu studentai išbandė skirtingus bioįvairovės tyrimų metodus įvairiose ekosistemose, įvertino metodų tikslumą, susistemino gautus rezultatus. Tarptautinėse darbo grupėse mokėsi identifikuoti bioįvairovės išsaugojimo svarbiausias problemas, argumentuotai parinkti problemos sprendimo būdus atsižvelgiant į nacionalinį ir Europinį lygmenį. Vyko teminės paskaitos, ekskursijos, studentai turėjo galimybės atlikti tyrimus. Didelę pridėtinę įvairiapusę vertę turėjo darbas grupėse, diskusijos, debatai. Studentai vertino kolegų pasisakymus, sukaupė daug naujų žinių ir asmeninės patirties.

Idėja įgyvendinta finansuojant ERASMUS IP pagal projektą LLP-ERA-IP-2013-LT-0905 „Gamtos apsauga skirtinguose Europos kraštovaizdžiuose: jungtiniai tyrimai ir valdymas (Nature Conservation in Different European landscapes: joint research and management, NACELA)“.