AMBROZIJA

Pradžia / Projektai / AMBROZIJA

LEK 15/2010 Ambrozijų paplitimas ir invazijos galimybės Lietuvoje bei žiedadulkių sklaida ore

Spartėjanti iš Šiaurės Amerikos kilusio augalo – kietinės ambrozijos (Ambrosia artemisiifolia L.) natūralizacija Europoje neigiamai veikia ne tik gamtinę aplinką, bet ir daro žalą ekonomikai, kenkia žmonių sveikatai. Lietuvoje šie augalai buvo tiriami epizodiškai, todėl susiformavo didelės žinių spragos.

Projekto AMBROZIJA tikslas – ištirti ambrozijų paplitimą Lietuvoje, nustatant adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumus bei įvertinti žiedadulkių sklaidą ore.

Projekto įgyvendinimo metu pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti kompleksiniai ambrozijos paplitimo, biologinių ypatybių ir žiedadulkių sklaidos ore tyrimai. Skirtingos metodikos buvo pritaikytos vieningam rezultatui gauti.
Nustatyta, kad Lietuvoje kietinė ambrozija neišplitusi, bet pavienių augalų aptinkama kasmet. Augalai išauga ne iš vietoje subrendusių, bet iš grūdų pervežimo metu atsitiktinai išbirusių sėklų. Potencialiai pavojinga zona – rytinėje šalies dalyje esantys geležinkelio ruožai, kuriuose vyksta intensyvus tranzitinių traukinių judėjimas.

Lietuvoje kultūriniame dirvožemyje išaugintų kietinių ambrozijų biometriniai rodikliai rodo stiprų rūšies invaziškumo potencialą. Augalai pasižymi keturių lygių šakotumu ir yra 134 cm aukščio. Viena kietinė ambrozija gali produkuoti 6906±1692 sėklų. Nustatyta, kad vienoje dulkinėje susidaro 3408±2127 žiedadulkių. Vystymuisi tinkamose sąlygose išaugusi kietinė ambrozija produkuoja apie 7,4E+09 žiedadulkių.
Ore ambrozijų žiedadulkių fiksuojama rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais visoje šalies teritorijoje. Klaipėdoje oro žiedadulkių koncentracija mažesnė, lyginant su Šiaulių ir Vilniaus aerobiologinėse stotyse registruotais duomenimis.

Per pastaruosius 10 metų padažnėjo atvejų, kai oro masės pasiekia Lietuvą atslinkdamos iš teritorijų, kuriose ambrozijos natūralizavosi ir suformavo gausius sąžalynus. Tai leidžia prognozuoti didėjantį dienų, kai ore fiksuojami Lietuvai nebūdingi ambrozijos žiedadulkių kiekiai, skaičių ateityje. Žiedadulkių kilmės analizė atskleidė du potencialius nevietinės ambrozijos žiedadulkių šaltinius Lietuvai. Kai tolimosioms pernašoms susidaro palankios sąlygos žiedadulkės mūsų šalį pasiekia iš šių teritorijų: Ukrainos ir Panonijos/Karpatų baseino.

Įvertinus Europos patirtį ir realią situaciją Lietuvoje nustatyta, kad šiuo metu pagrindinė grėsmė dėl kietinės ambrozijos yra žiedadulkių poveikis žmonių sveikatai. Lietuvoje išaugintų kietinių ambrozijų biometriniai rodikliai ir grėsmių, susijusių su ambrozijų plitimu į Lietuvą, analizė parodė, kad kukurūzų pasėlių (ypač iš atvežtinių sėklų) plėtra Lietuvoje gali iššaukti ambrozijų introdukciją, o besikeičiančios klimato sąlygos leis sukurti tvarią populiaciją.

Projekto įgyevndinimo laikotarpis 2010 m. rugsėjo 1d. – 2011 m. gruodžio 31 d.
Projekto vadovas: Ingrida Šaulienė
Projekto dalyviai: Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedra
Projekto biudžetas: 181 400 Lt
Projektą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba

Publikacijos, kuriose galite plačiau sužinoti apie projekto Ambrozija metu atliktus tyrimus:
1. Šaulienė Ingrida, Veriankaitė Laura. Analysis of High Allergenicity Airborne Pollen Dispersion: Common Ragweed Study Case in Lithuania // Annals of agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Publisher Institute of Agricultural Medicine. ISSN 1232-1966. 2012, vol.19, no.3, p. 415-419. <http://aaem.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=860744&dz=s6
2. Šaulienė Ingrida, Veriankaitė Laura, Šaulys Audrius. Biometrical Assessment of Ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. 2012, vol.99, Nr.3, p. 319-326. http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt
3. Šaulienė Ingrida; Gudžinskas Zigmantas; Veriankaitė Laura; Malciūtė Aurelija; Leščiauskienė, Vitalija. Distribution of Ambrosia Plants and Airborne Pollen in Lithuania // International Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255. 2011, 9 (2), p. 547-550.  http://world-food.net/distribution-of-ambrosia-plants-and-airborne-pollen-in-lithuania/
4. Šaulienė Ingrida [et al.] Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis): metodinė priemonė. 2011. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 633 Ki-59