Kiti projektai

Pradžia / Projektai / Kiti projektai
Kiti projektai

Aplinkotyros katedros darbuotojų komanda nuolatos teikia įvairaus pobūdžio iniciatyvas mokslo pažangai ir visuomenės gerovės vystymui.

Žemiau pateikiame kelelių įgyvendintų projektų aprašymus.

Visuomenės įtraukimo į Sosnovskio barščio naikinimą aktyvinimas

Siekdami sumažinti invazinių augalų poveikį ekosistemoms, Šiaulių universiteto mokslininkai ir ekologijos bakalauro studijų programos studentai įsijungė į visuomenės švietimą ir aktyvių veiklų organizavimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo surinkta ir išanalizuota medžiaga apie barščių išplitimą ir poveikį bei atsiliepimai žiniasklaidoje. Vadovaujantis surinkta medžiaga buvo parengtas ir Šiaulių miesto bendruomenės nariams išplatintas lankstinukas informuojantis apie akciją ir Sosnovskio barščio naikinimo svarbą. Prie visuomenės švietimo apie invazinių augalų naikinimo būtinybę prisidėjo ir tai, kad lankstinukas buvo platinamas intensyviai bendraujant su miesto gyventojais. Ekologijos ir aplinkotyros ketvirto kurso studentai platino lankstinukus miesto gyventojams.
Ekologijos ir aplinkotyros antrakursiai ankstyvą pavasarį ekspediciniu būdu tyrinėjo Šiaulių miesto teritorijas, surinko ir sužymėjo vietas, kuriose aptinkami barščių augalai bei vadovaujant dėstytojams parengė Sosnovskio barščio žemėlapį bei šių augalų išplitimo analizę.
Projekte numatyta Sosnovskio barščio naikinimo akcija buvo įgyvendinta 2013 m. gegužės 6 d., kai projekto dalyviai pasiskirstė į dvi grupes, kad būtų sunaikinta maksimaliai daug invazinių augalų. 29 asmenų grupė invazinius augalus naikino „Elnio“ teritorijoje, o mažesnioji grupė iš 16 asmenų dirbo Rėkyvoje. Nežiūrint intensyvios informacijos apie akciją, visuomenės nariai neprisijungė, bet susilaukėme dėmesio iš vietinės (Splius) ir žiūrimiausios televizijos Lietuvoje – TV3 žurnalistų, kurie paruošė ir paviešino reportažus apie akciją.
Projekto tikslas – sutelkiant Šiaulių universiteto mokslininkus ir studentus bei įtraukiant visuomenę naikinti Sosnovskio barščių populiacijas Šiaulių mieste.
Projekto uždaviniai:
1. Apžvelgiant prieinamą medžiagą, literatūros šaltinius ir visuomenės apklausas, parengti Sosnovskio barščio populiacijų išsidėstymo žemėlapį.
2. Parengti skrajutę apie Sosnovskio barščio poveikį aplinkai ir naikinimo būdus.
3. Atlikti Sosnovskio barščio naikinimą 2 teritorijose, pritraukiant visuomenę ir taip įgalinant veiklos tęstinumą.
Projekto vykdymo laikas: 2013 metų vasario 15 dienos iki birželio 30 dienos
Projekto lėšos, Lt: 500 Lt (gautos ir panaudotos)
Projekto rezultatai:
1. Parengtas naudojimui Sosnovskio barščio populiacijų išplitimo planas, kas leis tiksliau identifikuoti situaciją dėl šių augalų invazijos intensyvumo.
2. Surinkta ir susisteminta medžiagą apie Sosnovskio barščio išplitimą Šiauliuose
3. Studentai, parengė ir išplatino Šiaulių miesto bendruomenei ir įmonėms lankstinuką apie neišvengiamą būtinybę naikinti Sosnovskio barštį ir bendraudami su visuomene informavo miestiečius apie savivaldybės susirūpinimą dėl invazinių augalų plitimo mieste.
4. Projekto dalyviai atrinko 2 sąžalynus ir juose 2013 m. gegužės mėn. 6 dieną naikino Sosnovskio barščio augalus šaknų kapojimo būdu.
5. Projekto įgyvendinimo metu per informacijos platinimą buvo sumažintas „atstumas“ visuomenė –universitetas.
6. Apie projekto įgyvendinimą pateikta informacija Šiaulių universiteto (www.su.lt) tinklalapyje, etaplius (www.etaplius.lt) naujienų portale, socialiniame tinkle Facebooke, reportažai Splius ir TV3 televizijose.

ERASMUS IP – FAGO (LLP-ERA-IP-2010-LT-0446)

Intensyvios programos (IP) – tai trumpa studijų programa, suburianti mažiausiai trijų dalyvaujančių šalių mokslo ir studijų institucijų studentus ir dėstytojus. Šioje programoje dalyvaujantys studentai ir dėstytojai turi galimybę kartu dirbti tarptautinėse grupėse ir pažvelgti į studijuojamą discipliną iš naujos perspektyvos, pasidalinti patirtimi apie mokymo turinį ir studijų programų metodiką, išmėginti dėstymo metodus tarptautinėje auditorijoje.
Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje erdvėje yra neatsiejamas nuo karjeros šiuolaikininėje darbo rinkoje. Studijuojant ekologiją, tai tampa aišku pačioje studijų pradžioje. Kol dauguma iš mūsų deklaruojame, kad užteršta aplinka turi įtakos visuomenės sveikatai, ekologai ieško būdų kaip panaudoti ekologinių ir socialinių inovacijų potencialą, kad kintančios aplinkos sąlygomis būtų užtikrinta pusiausvyra natūraliose ekosistemose.
Sugebėjimas bendrauti su specialistais daugiakultūrinėje erdvėje tampa būtina sąlyga aplinkosaugos specialistams.
Projekto ERASMUS IP FAGO pagrindinis uždavinys aplinkosauginių problemų supratimas per tarpkultūrinį švietimą: nuo mirusio fazano iki valdžios. Projekto metu Lietuvos, Latvijos ir Švedijos studentai bei dėstytojai daugiakultūrinėje erdvėje turėjo puikią galimybę sužinoti ir pasidalinti patartimi kaip šalyse yra spendžiami klausimai susiję su aplinkosauginėmis problemomis.
Projekto FAGO laikotarpiu:
1. Studentai gilino savo žinias ir patirtį jų studijavimo temose; turėjo puikią patirtį mokytis dirbti tarptautinėje, tarpkultūrinėje aplinkoje
2. Dėstytoai išbandė ir įvertino naujus mokomuosius metodus
3. Buvo sukurta platforma tolimesniam bendradarbiavimui ir informacijos keitimuisi.
4. ERASMUS IP FAGO projekto dėka buvo pasiektas tarptautinis – kultūrinio – socialinis pažinimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 – 2011 metai

Projekto vadovas: Šiaulių universitetas

Projektą finansavo: Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą programą

CBC ECO-HOUSE

Šiaulių ir Daugpilio universitetų gamtininkai yra ryžtingai nusiteikę moksliniam bendravimui sukurti tvirtą pagrindą – paruošti ilgalaikę strategiją tarpuniversitetiniam bendravimui gamtinės aplinkos išsaugojimo srityje. Aplinkos išteklių valdymo abipus sienos koncepcijos rengimo iniciatyvinė grupė 2005 metų rudenį parengė projektą „Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos universitetų tarpregioninis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje (CBC ECO–HOUSE)“ ir kreipėsi į Baltijos jūros regiono INTERREG III B kaimynystės programą. Projekto idėjai ir vykdančiųjų institucijų siekiams bei pasiruošimui projektą įvykdyti buvo pritarta. 2006 metų birželio mėnesį buvo pasirašyta sutartis dėl dalinio projekto finansavimo iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF). Bendra projekto vertė – 286 tūkst. eurų.
14 mėnesių trukmės ECO–HOUSE projekto veiklos apimė ne vien strategijos kūrimą. Per šį laikotarpį buvo numatyta 13 renginių, skirtų problematikos aptarimui, diskusijoms, seminarams, buvo ruošiamasi bendarbiavimo dokumentų analizei ir kitoms veikloms. Projektas buvo paruoštas taip, kad rezultatų sklaida neapsiribotų vien mokslininkų grupėmis. Į biologinės įvairovės išsaugojimo tyrimus buvo įtraukiami „Taikomosios ekologijos“ ir „Dekoratyvinio apželdinimo“ bakalauro studijų programų studentai. Į seminarus, kurie buvo numatyti tiek Daugpilio, tiek ir Šiaulių universitetuose buvo kviečiami regiono aplinkos apsaugos institucijų tarnautojai, aplinkos išsaugojimu besidomintys miesto bendruomenės nariai.
Šio projekto dėka Gamtos mokslų fakultete biologinės įvairovės išsaugojimo programai vykdyti buvo įrengta augalų biotechnologijų laboratorija. Šioje laboratorijoje vykdomi augalų in vitro auginimo tyrimai.