HIALINE

Pradžia / Projektai / HIALINE
Health Impacts of airborne Allergen Information Network (HIALINE)

Alergenai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių žmonių įsijautrinimą ir alerginių simptomų pasireiškimą. Žiedadulkėse esantys alergenai vertinami apskaičiuojant žiedadulkių kiekį ore. Tačiau nepakanka įrodymų, kad alergenų koncentracija priklauso nuo žiedadulkių kiekio. Dėl rezultatų prieštaringumo buvo atlikti beržo, miglinių augalų (žolių, šienligės sukėlėjo) ir alyvmedžių žiedadulkių kiekio ore ir jų pagrindinių alergenų Bet v 1, Phl p 5 ir Ole e 1 gretinamieji tyrimai visoje Europoje.

Visose tyrimų vietose Europoje buvo nustatyta, kad alergenų kiekis yra stipriai susijęs su žiedadulkių kiekiu, o tai rodo, kad žiedadulkės yra pagrindinis, jeigu ne vienintelis, analizuotų alergenų šaltinis. Tačiau tuo pačiu parodyta, kad žiedadulkės vienomis dienomis išskiria didesnį alergenų kiekį (aukštesnis alergeniškumo potencialas), negu kitomis. Tai nebuvo pavieniai atvejai. Pavyzdžiui, lyginant vienos vietovės 10% aukščiausio potencialumo žiedadulkių su 10% mažiausio alergeninio potencialumo žiedadulkėmis, gautas skirtumas siekė 12 kartų (alyvmedžio atvejais). 10 kartų potencialumo skirtumai kiekvienai tyrimo vietai buvo dažni. Lyginat visoje Europoje surinktas miglinių augalų žiedadulkes nustatyta, kad skirtingose vietovėse jų alergeninė potencija buvo nevienoda. Tyrimai parodė kad alergeniškiausios miglinių augalų žiedadulkės buvo Prancūzijoje. Lyginat šioje šalyje ir Portugalijoje surinktus mėginius gauta, kad Prancūzijoje miglinių augalų alergeniškumas yra didesnis 7 kartus. Beržo žiedadulkių alergeninis potencialas skirtinguose Europos vietose kito tiek metų, tiek ir vietovės atžvilgiu, bet ne daugiau nei 2 kartus. Alyvmedžių žiedadulkių alergeniškumas skyrėsi 4 kartus, lyginant dviejų tyrimo stočių (atstumas 400 km) mėginius. Portugalija turėtų modeliuoti stipresnį alergenų poveikį tais atvejais, kai fiksuojama aukštesnio alergeninio potencialo žiedadulkių pernaša.

Mes manome, kad įvertinant oro alergenų poveikį reikalingas kompleksinis alergenų matavimas, žiedadulkių skaičiavimas ir dinaminis atmosferos modeliavimas. Žiedadulkių skaičiavimas gana plačiai varijuoja Europoje ir sudaro tik dalinį poveikio paveikslą. Žiedadulkių potencialumo ir pernašos atmosferoje skirtumai yra pagrindiniai poveikio variacijos išmatavimo rodikliai.
Žinoma, nustatant klimato kaitos įtaką žiedadulkių skaičiui ir potencialumui, yra būtina tęsti tyrimus. Trijų metų projektas per trumpas, kad būtų galima įvertinti visus veiksnius. Be to, būtina kartu vertinti pacientų simptomus. Projekto HIALINE pagrindu buvo sėkmingai sukurtas oro alergenų matavimo tinklas, naudojantis vieningą metodiką visoje Europoje. Mes įrodėme, kad alergenų poveikos priklauso ne tik nuo žiedadulkių, bet ir nuo žiedadulkėse esančio alergeno kiekio, kuris gali skirtis daugiau kaip 10 kartų lyginant skirtingas vietoves, dienas ar metus. Parodytas aukštą alergeninį potencialą turinčių žiedadulkių atmosferinis transportas į teritorijas, kuriose įprastai šis procesas yra žemesenis.

Projektas buvo įgyvendintas prof. dr. J. Buters (ZAUM – Alergijų ir aplinkos centras, Miunchenas) vadovaujant 13 partnerių iš 11 šalių. Projektas tęsėsi tris metus (2009 – 2011 m.) ir jo biudžetas buvo 700 000 eurų. Projekto darbo grupių vadovai – Lorenzo Cecchi (Italija), Auli Rantio-Lenhtimaki (Suomija), Mikhail Sofiev (Suomija) ir Gerald Reese (Vokietija).
Projekto metu atliekami tyrimai buvo finansuojami iš Europos Sąjungos Sveikatos programos.

Sužinokite daugiau apie HIALINE:

1. www.HIALINE.eu

2. Jeroen T.M. Buters, Michel Thibaudon, Matt Smith, Roy Kennedy, Auli Rantio-Lehtimäki, Roberto Albertini, Gerald Reese, Bernhard Weber, Carmen Galan, Rui Brandao, Celia Antunes, Siegfried Jäger, Uwe Berger, Sevcan Celenk, Łukasz Grewling1, Bogdan Jackowiak, Ingrida Sauliene, Ingrid Weichenmeier, Gudrun Pusch, Marje Prank, Mikhial Sofiev,and Lorenzo Cecchi. Release of Bet v 1 from birch pollen from 5 European countries. Results from the HIALINE study. Atmospheric Environment 2012; 55:496-505.

3. Buters JTM, Weichenmeier I, Ochs S, Pusch G, Kreyling W, Boere AJ, Schober W, Behrendt H. The allergen Bet v 1 in fractions of ambient air deviates from birch pollen counts. Allergy 2010; 65:850-858.