2012

Aukselis, Kęstutis, Burneckienė, Irena, Medžių želdinimas Šiaulių rajono bažnyčių šventoriuose. Kūrybos erdvės = The Spaces of Creation. 2012, nr.16. ISSN 1822-1076 p. 36-45.

Balčiauskas, Linas, Kazlauskas, Martynas, Acceptance of brown bears in Lithuania, a non-bear country. Ursus. 2012, Vol. 23, No. 2. ISSN 1537-6176 p. 168-178.

Brinkytė,Erika, P. Višinskio ir Stoties gatvių sankirtos (Šiauliai) skvero rekonstrukcijos koncepcija kaip miesto įvaizdžio formavimo alternatyva. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, nr.1(34). ISSN 1648-8776 p. 176-181.

Burneckienė, Irena, Particular Ways of Planting in Cemeteries of Šiauliai City (Lithuania). Journal of Life Sciences. 2012, Vol.6, No.2. ISSN 1934-7391 p. 200-208.

Jeroen T.M. Buters, Michel Thibaudon, Matt Smith, Roy Kennedy, Auli Rantio-Lehtimäki, Roberto Albertini, Gerald Reese, Bernhard Weber, Carmen Galan, Rui Brandao, Celia M. Antunes, Siegfried Jäger, Uwe Berger, Sevcan Celenk, Łukasz Grewling, Bogdan Jackowiak, Ingrida Sauliene, Ingrid Weichenmeier, Gudrun Pusch, Hakan Sarioglu, Marius Ueffing, Heidrun Behrendt, Marje Prank, Mikhail Sofiev, Lorenzo Cecchi. Release of Bet v 1 from Birch Pollen from 5 European Countries. Results from the HIALINE Study. Atmospheric Environment. 2012, Vol. 55. ISSN 1352-2310 p. 496-505.

Jeroen Buters, Carmen Galan, Michel Thibaudon, Matt Smith, Rui Brandao, Celia Antunes, Roberto Albertini, Lukasz Grewling, Auli Rantio-Lehtimäki, Sevcan Celenk, Mikhail Sofiev, Ingrida Sauliene, Siegfried Jäger, Uwe Berger, Lorenzo Cecchi. The HIALINE Project: Allergen Release from Pollen Across Europe. IPC XIII/IOPC IX 2012: Palynology and Palaeobotany in the Century of the Environment, Tokyo, Japan, August 23-30, 2012 : [abstracts] / p. [1].

Kalnina, Laimdota, Šaulienė, Ingrida, Ritenberga, O., Variability of Grass Pollen Concentration during the 9 Year Period (2003-2011). Alergologia, Immunologia = Allergology & Immunology : 5th European Symposium on Aerobiology, 3-7 September 2012, Krakow, Poland. 2012, tom 9, nr.2-3. ISSN 1731-9404 p. 187.

Malciūtė, Aurelija, Mikaliūnaitė, Rita, Tričys, Vaclovas, Gluosnio žilvičio (Salix Viminalis) sezoninės raidos tyrimai. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, nr. 5(38). ISSN 1648-8776 p. 120-124.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Šaulys, Audrius, Assessment of Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) biometrical characteristics. Alergologia, Immunologia = Allergology & Immunology : 5th European Symposium on Aerobiology, 3-7 September 2012, Krakow, Poland. Krakow : Wydawnictwo Przegląd Lekarski. ISSN 1731-9404. 2012, tom 9, nr.2-3,

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Šaulys, Audrius, Biometrical Assessment of Ragweed (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.). Žemdirbystė=Agriculture. 2012, vol.99, no.3. ISSN 1392-3196 p. 319-326.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Analysis of High Allergenicity Airborne Pollen Dispersion: Common Ragweed Study Case in Lithuania. Annals of agricultural and Environmental Medicine. 2012, vol.19, no.3. ISSN 1232-1966 P. 415-419.

Šinušaitė, Almeda, Veriankaitė, Laura, Meteorologinių parametrų įtaka alksnių, beržų ir dilgėlių žiedadulkių koncentracijai 2005–2011 m. Vilniaus mieste. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, nr.3(36). ISSN 1648-8776 p. 156-162.

Songailaitė, Viktorija, Veriankaitė, Laura, Meteorologinių parametrų įtaka beržų, lazdynų ir kiečių žiedadulkių sklaidai 2004–2011 metais Šiaulių mieste. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, nr.3(36). ISSN 1648-8776 p. 163-171.

Veriankaitė, Laura, Šaulienė, Ingrida, Airborne Pollen Load in Lithuania: Pollen Spectrum and Allergenicity. Alergologia, Immunologia = Allergology & Immunology : 5th European Symposium on Aerobiology, 3-7 September 2012, Krakow, Poland. 2012, tom 9, nr.2-3. ISSN 1731-9404 p. 156.