2011

Brinkytė,Erika, Šaulienė, Ingrida, The Conceptual Idea of the Ecological Greening of Šiauliai City. Ecological Architecture 2011: international conference proceedings, 13 October, 2011, Kaunas, Lithuania. ISBN 9786090201640 p. 24-27.

Brinkytė,Erika, Evaluation of Šiauliai City Green Spaces by Social Aspect. Environmental Engineering : the 8th International Conference. Selected Papers. Vol.III: Sustanaible Urban Development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. May 19-20, 2011, Vi p.868-872.

Burneckienė, Irena, Lybikaitė-Petrauskienė, Rima, Kraštovaizdžio objektų ženklų interpretavimas projektuose ir studentų klaidos. Taikomoji inžinerinė grafika 2011: respublikinė mokslinė konferencija, 2011 m. balandžio mėn. 28 d.: straipsnių rinkinys. ISBN 9786094570889 p. 17-21.

Gudmonas, Nerijus, Gudžinskas, Zigmantas, Fruit Variation in Invasive Plant Species ACER NEGUNDO in Lithuania. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p. 54.

Gudžinskas, Zigmantas, Žalneravičius, Egidijus, Post-fire Invasion of Robinia Pseudoacacia L. (Fabaceae) in Dunes of the Curonian Spit (West Lithuania) // 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions : Bridging the Gap between Scientific Knowledge and Management Practice : Program, Abstracts List of Participants, 30th August – 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas Country, Szombathely, Hungary. Szombathely, 2011. p. 146.

Kazlauskas, Martynas, Balčiauskas, Linas, Volodka, Henrikas, Socioeconomic evaluation of large carnivores in Lithuania. Abstracts of the conference poster and oral papers, presented at 8th Baltic theriological conference: Palanga, October 7-9, 2011 / ISBN 9789986443575.

Malciūtė, Aurelija, Gudžinskas, Zigmantas, Flowering Time of AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA as a Precondition for its Establishment in Lithuania. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p. 81.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, Diagnostinės lentelės Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrų taksonams apibūdinti. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, nr.1(30). ISSN 1648-8776 p.115-123.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, The seasonal development characteristics of different taxa and cultivars of rhododendrons in Northern Lithuania. 2. Flowering peculiarities. Žemdirbystė=Agriculture. 2011, vol.98, no.1. ISSN 1392-3196 p.81-92.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, Annual Shoots Increment of Rhododendrons in the Botanical Garden of Šiauliai University. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p.80.

Šaulienė, Ingrida, Concentrations of Airborne Pollen of Ragweed (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) in Lithuania. Environmental Weeds and Invasive Plants : 3rd International Symposium, October 2nd-7th, 2011, Monte Verità, Switzerland : Abstracts. p. 116.

Šaulienė, Ingrida, Immigration History, Distribution and Naturalisation of AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA in Lithuania. Environmental Weeds and Invasive Plants : 3rd International Symposium, October 2nd-7th, 2011, Monte Verità, Switzerland : Abstracts. p. 119.

Šaulienė, Ingrida, Gudžinskas, Zigmantas, Malciūtė, Aurelija, Veriankaitė, Laura, Leščiauskienė, Vitalija, Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis) : metodinė priemonė. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. 61 p.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Leščiauskienė, Vitalija, Importance of Wind on the Number of Airborne AMBROSIA Pollen Dynamics. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p. 132.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Leščiauskienė, Vitalija, Influence of the Air Temperature and Relative Air Humidity on the Spread of Ragweed Pollen. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p. 131.

Šaulienė, Ingrida, Gudžinskas, Zigmantas, Veriankaitė, Laura, Malciūtė, Aurelija, Leščiauskienė, Vitalija. Distribution Of AMBROSIA Plants and Airborne Pollen in Lithuania. International Journal of Food, Agriculture & Environment. 2011, Vol. 9, iss. 2. ISSN 1459-0255 p. 547-550.

Šaulys, Audrius, Aukselis, Kęstutis, Šaulienė, Ingrida, Woody Plants of Historical Plantations in Manor Estates of Pakruojis Region. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235 p. 133.

Šaulienė, Ingrida, Malciūtė, Aurelija, Gudžinskas, Zigmantas, Dynamics of Ambrosia l. (Asteraceae) Species and Prospects of their Establishment in Lithuania. 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions : Bridging the Gap between Scientific Knowledge and Management Practice : Program, Abstracts List of Participants, 30th August – 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas Country, Szombathely, Hungary. Szombathely, 2011. p. 127.

Veriankaitė, Laura, Šaulienė, Ingrida, Bukantis, Arūnas, Evaluation of Meteorological Parameters Influence upon Pollen Spread in the Atmosphere. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2011, vol.19, nr.1. ISSN 1648-6897 p. 5-11.

Žalneravičius, Egidijus, Gudžinskas, Zigmantas, Diversity, Distribution and Invasion of Alien Solidago Species in Lithuania. 6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 28-29 April, 2011: Book of Abstracts. ISBN 9789984145235.

Žalneravičius, Egidijus, Gudžinskas, Zigmantas, Re-evaluation of Diversity, Distribution and Invasiveness of Alien SOLIDAGO L. (Asteraceae) Species in Lithuania. 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions : Bridging the Gap between Scientific Knowledge and Management Practice : Program, Abstracts List of Participants, 30th August – 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas Country, Szombathely, Hungary. Szombathely, 2011. p. 84.