2010

Brinkytė,Erika, Šiaulių miesto želdynų sistemos analizė. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai. 2010, Nr. 1(7). ISSN 1822-9778 p. 35-40.

Brinkytė,Erika, Urban Green Space System: a Case Study of Siauliai City. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, nr.1(26)priedas. ISSN 1648-8776 p.241-245.

Burneckienė, Irena, Lesauskienė, Vilija, Referato, kursinio ir bakalauro darbo rengimo metodinės rekomendacijos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010. 39 p.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, The seasonal development characteristic of different rhododendrons taxa and cultivars in Northern Lithuania. 1. Leafing peculiarities. Žemdirbystė=Agriculture. 2010, vol.97, no.4. ISSN 1392-3196.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, Skirtingų substrato priedų įtaka kai kurių rododendrų daigų raidai. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, nr.2(27). ISSN 1648-8776 p.126-133.

Mikaliūnaitė, Rita, Daugėlienė, Aušra, Gyvatvorės Meškuičių miestelio želdiniuose. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai. 2010, Nr. 1(7). ISSN 1822-9778 p.113-118.

Šaulienė, Ingrida, Aplinkos apsauga: [recenzija]. Mokslas ir gyvenimas. 2010, nr. 1. ISSN 0134-3084 p. 34 : iliustr.

Šaulienė, Ingrida, Dumčius, Algirdas, Credibility and Acceptability Analysis of Calendars of Pollen Dispersion in the Air for the Consumers. 9th International Congress on Aerobiology: Buenos Aires – Argentina, 23-27 August 2010: Abstracts. ISBN 9789871648207 p. 83.

Šaulienė, Ingrida, Leščiauskienė, Vitalija, The Need for Aeropalinological Information: Consumer Opinion Analysis. 9th International Congress on Aerobiology: Buenos Aires – Argentina, 23-27 August 2010: Abstracts. ISBN 9789871648207 p. 53-54.

Šaulienė, Ingrida, Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Estimation of Rhododendron Flowering Intensity in Botanical Garden of Siauliai University During 2003-2007. ISHS Acta Horticulturae 885: I International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. Pruhonice, 2010. ISSN 0567-7572 p. 313-317.

Veriankaitė, Laura, Šaulienė, Ingrida, Bukantis, Arūnas, The Modeling of Climate Change Influence on Plant Flowering Shift in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture. Vol.97, No.1(2010). ISSN 1392-3196 p.41-48.

Veriankaitė, Laura, Šaulienė, Ingrida, Bukantis, Arūnas, Analysis of Changes in Flowering Phases and Airborne Pollen Dispersion of the Genus Betula (Birch). Journal of Environmental Engineering and Landscape management. t.18, nr.2(2010). ISSN 1648-6897 p.137-144.

Veriankaitė, Laura, Siljamo, Pilvi, Sofiev, Mikhail, Šaulienė, Ingrida, Kukkonen, Modelling analysis of source regions of long-range transported birch pollen that influences allergenic seasons in Lithuania. Aerobiologia. International Journal of Aerobiology ISSN 0393-5965. 2010,vol 26, no 1,, p. 47-62.