2009

Burneckienė, Irena, Lybikaitė, Rima, Формирование и динамика умений учителя технической графики. Rural environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 4th International Scientific Conference, [May 29th – 30th], 2009, Jelgava No.4. ISBN 9789984480022 p. 392-400.

Burneckienė, Irena, Lybikaitė, Rima, Veiksniai įtakojantys grafinio vaizdavimo mokymosi motyvaciją. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 21-25.

Gutauskaitė, Vitalija, Šaulienė, Ingrida, Žičkienė, Skaidrė, Pollen Load: How to Manage the Public Health? Abstracts of the 51st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: „Saule“, 2009. ISBN 9789984144283. p.33.

Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Šaulienė, Ingrida, The Seasonal Development Peculiarities of Some Deciduous Rhododendrons in Botanical Garden of Šiauliai University. 5th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“ Daugavpils, 22-24 April, 2009: Book of Abstracts. Daugavpils: Saule, 2009. p. 85.

Mikaliūnaitė, Rita, Kazlauskas, Martynas, Veriankaitė, Laura, Prevalence peculiarities of airborne Alternaria genus spores in different areas of Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. 2009, 28(3). ISSN 0236-4212 p.135-143.

Mikaliūnaitė, Rita, Kazlauskas, Martynas, Veriankaitė, Laura, Prevalence Peculiarities of Airborne ALTERNARIA Genus Spores in Different Areas of Lithuania. Development of Integrated Plant Protection Strategies in Horticulture. Lithuanian Institute of Horticulture, Babtai, 17-18 September, 2009: Abstract of international scientific conference. p.33.

Mikaliūnaitė, Rita, Dabkevičius, Zenonas, The Spread of Ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae Plants and Incidence on Cereals in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture. Vol.96, No.4(2009). ISSN 1392-3196 p. 246-259.

Mikaliūnaitė, Rita, Jarmalavičiūtė, Gintarė, Vilkdalgių žydėjimo tarpsnio įvertinimas Šiaulių universiteto botanikos sode ir šios genties augalų paplitimas Šiaulių miesto gėlynuose. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai. 2009, Nr. 1. ISSN 1822-9778 p. 75-79.

Šaulienė, Ingrida, Brinkytė,Erika, The Impact Of Phytohormones On Pasqueflower (Pulsatilla) Regeneration In Vitro. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 2009, Vol.9, No.2. ISSN 1407-8953 p.249 – 254.

Šaulienė, Ingrida, Šulcaitė, Džiuginta, Veriankaitė, Laura, Analysis on Society’s Knowledge about Aeropalynological Monitoring. Nordic Aerobiological Forum: Symposium. Copenhagen, 2009. p. [1].

Šaulienė, Ingrida, Brinkytė,Erika, The Impact of Phytohormonal Induction on PULSATILLA Regeneration in Vitro. 5th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 22-24 April, 2009: Book of Abstracts. ISBN 9789984144337 p. 140.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, The distribution of airborne Ambrosia pollen in Lithuania. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 2009, Vol.9, No.2. ISSN 1407-8953 p.255 – 262.

Šulskienė, Rita, Šiaulių miesto vaikų darželių teritorijų analizė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, nr.3(24). ISSN 1648-8776 p. 142-147.

Veriankaitė, Laura, Bukantis, Arūnas, Šaulienė, Ingrida, The Analysis of Changes of Climate and Phytophenological Variables. 5th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“. Daugavpils, 22-24 April, 2009: Book of Abstracts. ISBN 9789984144337 p.153.

Veriankaitė, Laura, Mikaliūnaitė, Rita, Kazlauskas, Martynas, Airborne ALTERNARIA Ness. Spores Spread in Klaipėda and Vilnius Cities in Lithuania. Nordic Aerobiological Forum: Symposium, Copenhagen, August 2009.

Veriankaitė, Laura, Šaulienė, Ingrida, Bukantis, Arūnas, Relationship Between Birch Flowering Phenology and Airborne Pollen Season in Lithuania. Nordic Aerobiological Forum: Symposium. Copenhagen, 2009. p. [1].