2008

Burneckienė, Irena, Peculiarities of planting in cemeteries of Šiauliai town. Botanica Lithuanica. 2008, nr.14(2). ISSN 1392-1665 p. 89-94.

Burneckienė, Irena, Želdinių ornamentai Šiaulių miesto kapinėse. Kūrybos erdvės. Nr.8(2008). ISSN 1822-1076 p. 42-48.

Gabinaitytė, Jonė, Šaulienė, Ingrida, Anemofilinių augalų žydėjimo ir žiedadulkių sklaidos ore periodų palyginimas. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, nr.3(19). ISSN 1648-8776 p. 42-46.

Gaigalas, Algirdas, Vaikutienė, Giedrė, Vainorius, Julius, Kazlauskas, Martynas, Development of Lake Rėkyva and its environment in Late Pleistocene and Holocene. Geologija. 2008, No.1(50). ISSN 1392-110X p. 28-36.

Dabkevičius, Zenonas, Virusologijos pagrindai : Metodinė priemonė. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 65 p.

Mikaliūnaitė, Rita, Ore plintančių mikromicetų sporų sklaida Šiauliuose. Gamtos mokslų aktualijos ir perspektyvos: Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789986389088. p. 38.

Pristalenko, Veronika, Šaulienė, Ingrida, Temperatūros įtakos žiedadulkių fiksacijai ore analizė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, nr.3(19). ISSN 1648-8776 p. 109-112.

Šaulienė, Ingrida, Gutauskaitė, Vitalija, Žičkienė, Skaidrė, Spread of aerobiological information in Lithuania: what we offer and what they expect? 4Th ESA 2008: The 4th European Symposium on Aerobiology 12-16 August 2008 University of Turku, Finland: abstracts. ISBN p. 108.

Šaulienė, Ingrida, Kazlauskas, Martynas, Influence of Wind on Distribution of ARTEMISIA Pollen. ICB2008 18th International Congree of Biometeorology „Harmony within Nature“: 22-26 September, 2008. ISBN p. 201.

Šaulienė, Ingrida, Malciūtė, Aurelija, Naujalis, Jonas Remigijus, Estimation of RHODODENDRON flowering intensity in Botanical Garden of Siauliai University During 2003-2007. 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone: Book of Abstracts: May 26-30, 2008 Prûhonice, Czech Republic. ISBN p. 65.

Gamtos mokslų aktualijos ir perspektyvos = Actuality and Perspectives of Natural Science : Tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, 2008 m. gegužės 15-16 d. ; Sudarė Ingrida Šaulienė, Violeta Šlekienė, Edita Kisielienė.// Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 87 p.