2007

Balčiauskas, Linas, Volodka, Henrikas, Kazlauskas, Martynas, Wolf Conservation and Acceptance: Comparison of South East Lithuania and North East Poland. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Cross-Border Cooperation in Researches of Biological Diversity. 2007, Suppl.1. ISSN 1407-8953 p. 20-27.

Burneckienė, Irena, Pauliukas, Stasys, Vaizgiela, Vaidotas, Braižybos pratybos XI-XII klasei. Kaunas : Šviesa, 2007. 63 p.

Burneckienė, Irena, Cemetery Planting in Šiauliai Town ( Lithuania). Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Cross-Border Cooperation in Researches of Biological Diversity. 2007, Suppl.1. ISSN 1407-8953 p. 46-53.

Galvydis, Jonas, Navys, Evaldas Vylius, Šaulienė, Ingrida, Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms : vadovėlis aukštosioms mokykloms. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 448 p.

Gutauskaitė, Vitalija, Šaulienė, Ingrida, Beržo genties augalų žiedadulkių koncentracijos kitimo atmosferoje analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “ Mokslas-Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. ISBN 9789955281627 p. 79-87.

Jablonskytė, Danutė, Mikaliūnaitė, Rita, Biologiškai aktyvių preparatų įtaka skalsių skleročių gyvybingumui. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, nr.2(13). ISSN 1648-8776 p. 26-30.

Kazlauskas, Martynas, Balčiauskas, Linas, Volodka, Henrikas, Wolf Situation, Conservation and Acceptance: Comparison of South East Lithuania and North East Poland. 4th International Conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 25-27 April, 2007: Book of Abstracts. ISBN 9789984143460 p. 53.

Kazlauskas, Martynas, Reconstruction of Vegetation in Rekyva Lake Vicinity , According to Sediment and Airborne Pollen Spectra. Pollen Monitoring Programme. 6th International Meeting 3rd-9th June 2007 Jūrmala, Latvia. Volume of Abstracts. ISBN 9984802604 p. 35.

Malciūtė, Aurelija, Šaulienė, Ingrida, Fenologinio skyriaus kūrimo pradžia Šiaulių universiteto Botanikos sode. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, nr.2(13). ISSN 1648-8776 p. 44-46.

Mikaliūnaitė, Rita, Dabkevičius, Zenonas, The new poaceae family plant efected by claviceps Purpurea (fr.) Tul. In lithuania. Book Of Abstracts: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE “RESEARCH AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN BALTIC REGION” Daugavpils, 25 – 27 April, 2007. ISBN 9789984143460 p. 77.

Mikaliūnaitė, Rita, Dabkevičius, Zenonas, New Host-Species of Claviceps Purpurea (Fr.) Tul. from Poaceae family in Lithuania. Journal of Plant Protection Research. Vol.47, No.4(2007). ISSN 1427-4345 p. 409-416.

Mikaliūnaitė, Rita, Dabkevičius, Zenonas, The new POACEAE family Plant Efected BY CLAVICEPS PURPUREA (FR.) TUL. in Lithuania. 4th International Conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 25-27 April, 2007: Book of Abstracts. ISBN 9789984143460 p. 77.

Šaulienė, Ingrida, Gutauskaitė, Vitalija, Analysis of Diurnal Variation of Airborne Pollen in the Atmosphere. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Cross-Border Cooperation in Researches of Biological Diversity. 2007, Suppl.1. ISSN 1407-8953 p. 54-60.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Lankauskas, Alfredas, The Analysis of the Impact of Long Distance Air Mass to Airborne Pollen Concentration. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Cross-Border Cooperation in Researches of Biological Diversity. 2007, Suppl.1. ISSN 1407-8953 p. 61-74.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Lankauskas, Alfredas, The Analysis of the Impact of Long Distance Air Mass to Airborne Pollen Concentration. 4th International Conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 25-27 April, 2007: Book of Abstracts. ISBN 9789984143460 p. 127.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, The Impact of Long Distance Air Masses to Airborne Pollen Concentration in Lithuania. Pollen Monitoring Programme. 6th International Meeting 3rd-9th June 2007 Jūrmala, Latvia. Volume of Abstracts. ISBN 9984802604 p. 80-81.

Stoškus, Stasys, Šaulienė, Ingrida, Kazlauskienė, Viktorija, Oro kokybės vertinimas Šiaulių aerobiologinės situacijos pavyzdžiu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr.1(8)(2007). ISSN 1648-9098 p. 284-289.