2006

Burneckienė, Irena, Braižyba: vadovėlis XI-XII klasei. Kaunas: Šviesa, 2006.

Dabkevičius, Zenonas, Mikaliūnaitė, Rita, The effect of fungicidal seed treaters on germination of rye ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and on ascocarp formation. Crop Protection. Vol.25, Iss. 7 (2006). p. 677-683.

Kazlauskas, Martynas, Šaulienė, Ingrida, Lankauskas, Alfredas, Airborne ARTEMISIA pollen in Šiauliai (Lithuania) Atmosphere with Reference to Meteorological Factors During 2003-2005. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 2006, Vol.6, No.1-2. ISSN 1407-8953 p. 13-24.

Mikaliūnaitė, Rita, Dabkevičius, Zenonas, Efficacy of seed treaters on the germination of ergot (CLAVICEPS PURPUREA ( Fr.) Tul.) sclerotia and stroma formation. Agronomy Research. Vol.4 ( Special issue)(2006). ISSN 1406-894X p. 303-306.

Šaulienė, Ingrida, Kazlauskas, Martynas, Artemisia Pollen Content in the Atmosphere of Šiauliai (North Lithuania) with Reference to Meteorological Factors from 2003 to 2005. The 8th International Congress on Aerobiology „Towards a Comprehensive vision“: Abstracts. Neuchâtel, Switzerland 21-25 August 2006. p. 226.

Šaulienė, Ingrida, Kazlauskas, Martynas, Kalnina, Laimdota, Regional Differentiation in the Dynamics of the Airborne Pollen Seasons. The 8th International Congress on Aerobiology „Towards a Comprehensive vision“: Abstracts. Neuchâtel, Switzerland 21-25 August 2006. p. 209.

Šaulienė, Ingrida, Veriankaitė, Laura, Application of Backward Air Mass Trajectory Analysis in Evaluating Airborne Pollen Dispersion. Journal of Environmental Engineering and Landscape management. Vol.XIV, No.3(2006). ISSN 1648-6897 p. 113-120.

Veriankaitė, Laura, Klimas, Robertas, Ozono koncentracijos pasiskirstymas Šiaulių miesto aplinkos ore. Jaunųjų mokslininkų darbai. nr.3(2006). ISSN 1648-8776 p. 58-65.