2005

Burneckienė, Irena, Techninės grafikos mokytojo gebėjimai: savianalizės ir diagnozavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098767. p. 29-35.

Dabkevičius, Zenonas, Mikaliūnaitė, Rita, The Occurrence of Ergot [Claviceps purpurea (Fr.) Tul.] in Various Varieties of Winter Rye in Lithuania. Journal of Plant Protection Research. Vol.45, No.2(2005). ISSN 1427-4345 p. 73-82.

Malciūtė, Aurelija, Vainorienė, Rimanta, Šaulienė, Ingrida, RHODODENDRON L. genties augalų introdukcija Šiaulių universiteto Botanikos sode. Želdiniai urbanizuotoje aplinkoje: Respublikinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos 2005-06-28-29. ISBN 9986197627 p. 35.

Mikaliūnaitė, Rita, Venckus, Zenonas, Saugomų ir retų augalų rūšių perkėlimas iš natūralių augimviečių į Šiaulių universiteto botanikos sodą. Želdiniai urbanizuotoje aplinkoje : Respublikinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos 2005-06-28-29. ISBN 9986197627 p. 24.

Mikaliūnaitė, Rita, Vilkdalgių (IRIS L.) rūšių introdukcijos galimybės Šiaulių universiteto Botanikos sodo sistematikume. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: respublikinė mokslinė – praktinė konferencija: straipsnių rinkinys. Mastaičiai, 2005. ISBN 9955586435. p. 60-64.

Šaulienė, Ingrida, Organogenezės modifikavimas fotoperiodu NICOTIANA plonasluoksnių audinių kultūrose. Suvažiavimo darbai: LKMA metraščio priedas. T.19(2005). ISSN 1392-0499 p. 1209-1215.

Šaulienė, Ingrida, Pūkis, Marius, The Conservation of Threatened Wild Plant Seeds: Influence of Desiccation and Low Temperature on Germination. 3rd International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“: Daugavpils University, Daugavpils, Latvia 20-22 April, 2005: Book of Abstracts. ISBN 9984972038 p. 126.

Šaulienė, Ingrida, Kalnina, Laimdota, Aerobiological Monitoring – the New Approach in Environmental Management in Lithuania and Latvia. 3rd International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“: Daugavpils University, Daugavpils, Latvia 20-22 April, 2005: Book of Abstracts. ISBN 9984972038 p. 125.

Šaulienė, Ingrida, Motiekaitytė, Vida, Pecularities of Aeropalinological Monitoring in Northern Lithuania. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers: May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol.1. ISBN 9986058511 p. 252-256.

Venckus, Zenonas, Mikaliūnaitė, Rita, Исследования охраняемых и редких видов растений, перенесенных из натуральных местообитаний в Ботанический сад Шяуляйского университета. 3rd International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“ : Daugavpils University, Daugavpils, Latvia 20-22 April, 2005: Book of Abstracts. ISBN 9984972038 p. 143-144.