2003

Burneckienė, Irena, Techninės grafikos mokytojo paruošimas ir jo tobulinimo kryptys. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094370. p. 17-22.

Šaulienė, Ingrida, Donėlaitė, Renata, Use of Standard Biotests for the Evaluation of the Toxicity of Leachate from Rainwater and Filtrates from Landfills. Economic and Environmental studies. 2003, No.3: Sustainable Waste Management. ISSN 1642-2597 p. 303-307.

Budrys, Rimantas, Šaulienė, Ingrida, Motiekaitytė, Vida, Экосистема озер Талша и Гинкунай – исследования и возможности сохранения. Second International Conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region“: programme, book of abstracts. Daugavpils, 2003. ISBN 9984142000, p. 26-27.

Mikaliūnaitė, Rita, Biologinės įvairovės išsaugojimas Šiaulių universiteto Botanikos sode. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, nr.1. ISSN 1648-8776 p. 170-172.

Motiekaitytė, Vida, Mikaliūnaitė, Rita, Vainorienė, Rimanta, Index Seminum 2003 No3: Botanic Garden of Šiauliai University Lithuania. Kaunas: Lututė, 2003. 18 p.

Motiekaitytė, Vida, Meškauskaitė, E., Vainorienė, Rimanta, Šaulienė, Ingrida, Биоразнообразие и охрана флоры и растительности щелочнных низииных болот в Балтийских страна. Second International Conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region“: programme, book of abstracts. Daugavpils, 2003. ISBN 9984142000. p. 62-63.

Šaulienė, Ingrida, Motiekaitytė, Vida, Kazlauskas, Martynas, Oro užterštumo žiedadulkėmis Šiaulių mieste ypatumai. Vadyba:mokslo tiriamieji darbai. 2003, 2(3). ISSN 1648-7974 p. 171-173.

Šaulienė, Ingrida, Raklevičienė, Danguolė, The effect of the photoperiod on flower regeneration in Nicotiana flower stalk tissues. Botanica Lithuanica: Botanikos instituto, Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto mokslo žurnalas. 2003, 9(3). ISSN 1392-1665 p. 235-242.