Mokslinių interesų sritys

Pradžia / Mokslas / Mokslinių interesų sritys

Aplinkotyros ir fizikos katedros mokslinių tyrimų vedančioji tema – gamtinėse ekosistemose ir antropogenizuotoje aplinkoje vykstančių ekologinių procesų bei biologinės įvairovės tvarumo vertinimas ir modeliavimas kintančio klimato sąlygomis. Mokslininkų ir tyrėjų komandą sudaro agronomai, biologai, botanikai, ekologai, geografai, kraštovaizdžio architektai, miškininkai.

Aplinkosaugos srityje atliekami tokie moksliniai tyrimai:

  1. Atmosferos biologinės kilmės aerozolių spektro kaitos erdvėje ir laike vertinimas, modeliavimas bei visuomenės informavimas apie aplinkos oro alergeninį potencialą, siekiant sumažinti nedarbingumą bei padidinti šalies rekreacinį patrauklumą.
  2. Urbanistinio ir gamtinio karkaso želdynų planavimas, kūrimas bei rekonstrukcija pagal darnios plėtros principus ir šalies įvaizdžio vertės suvokimo didinimas visuomenėje
  3. Globalios klimato kaitos poveikio gamtinėms ir antropogenizuotoms sistemoms įvertinimas, raidos modeliavimas ir prognozė.

Biologinės įvairovės išsaugojimui vykdomi:

  1. Gamtinių ekosistemų ir antropogenizuotos aplinkos biologinės įvairovės tvarumo tyrimai.
  2. Augalų regeneracijos iš germoplazmos tyrimai ir rezultatų taikymas genofondo in situ ir ex situ išsaugojimo programose
  3. Ekonomiškai svarbių ir naujai sukurtų augalų rūšių ir veislių patologiniai tyrimai, įgalinantys pasirinkti aplinkai draugiškus želdinių apsaugos būdus.

Aplinkotyros ir fizikos katedroje veikia Niujorko tarptautiniame mokslų apie augalus centre aprobuota Lietuvos floros pavyzdžių ir informacijos apie autochtoninius ir invazinius augalus kaupimo ir edukacinė sistema (Herbarium Universitatis Saulensis), skirta biologinės įvairovės išsaugojimo specialistams bei visuomenei.