College graduates

Home / Studies / College graduates
Vykdomas neuniversitetinių aukštųjų mokyklų absolventų priėmimas į aukštesnius bakalauro studijų kursus ir magistrantūros studijų programas. Priimant į aukštesnį kursą gali būti įskaityti studijuotos studijų programos dalykai. Įskaitymą atlieka studijų rezultatų įskaitymo koordinatorius, tvirtina dekanas pagal Ministerijos patvirtintą Studijų kitose aukštosiose mokyklose rezultatų įskaitymo tvarką bei ŠU studijų rezultatų įskaitymo tvarką.

Studijos yra mokamos. Įmokos dydis priklauso nuo studijuojamų kreditų skaičiaus.

 

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

• prašymas (rašomas fakultete);

• profesinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai;

• 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);

• paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;

• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;

• stojamosios studijų įmokos kvito kopija.

 

STOJANTIESIEMS Į MAGISTRANTŪRĄ

Papildomosios (išlyginamosios) studijos – nenuosekliosios studijos, apimančios pagrindinių studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į magistrantūrą (rasite čia). Šie dalykai gali būti studijuojami savarankiškai (sudaroma klausytojo sutartis) arba pagal fakulteto skelbiamą papildomųjų (išlyginamųjų) studijų programą. Abiem atvejais būtina išlaikyti egzaminus pagal Universiteto patvirtintą programą. Baigus studijas išduodama akademinė pažyma. Baigus fakulteto pasiūlytą programą, akademinėje pažymoje nurodoma, kad ši pažyma suteikia teisę stoti į magistrantūrą.

Studijos yra mokamos. Įmokos dydis priklauso nuo studijuojamų kreditų skaičiaus.