Istorija

Pradžia / Apie mus / Istorija

Aplinkotyros ir fizikos katedros istorija

Aplinkotyros katedra įkurta 2000 m. Fizikos ir matematikos fakultete. Pagrindinė katedros susiformavimo prielaida buvo naujos biomedicinos mokslų studijų srities studijų programų vykdymas Šiaulių universitete. Pirmoji Aplinkotyros katedros vedėja – prof. habil. dr. Vida Motiekaitytė. Jos pastangų dėka buvo suburtas katedros kolektyvas, sukurta mokslo ir studijų aplinka. Vadovaujant prof. habil. dr. Vidai Motiekaitytei, pradėti nuolatiniai aeropalinologiniai stebėjimai, kurių pagrindu, šiandien Šiaulių universitete vykdomi Europinio lygio mokslo projektai.

2005 m. Aplinkotyros katedra priskirta Gamtos mokslų fakultetui, kuriai vadovauti pradėjo doc. dr. Ingrida Šaulienė. Katedra išplėtė studijoms reikalingų laboratorijų skaičių, jos buvo aprūpintos šiuolaikine įranga. Per šį laikotarpį išsiplėtė socialinių partnerių ratas. Abipusiai naudingas bendradarbiavimas su Šiaulių urėdija, Šiaulių miesto savivaldybe, Pakruojo seniūnija, kitomis valstybės institucijomis ir verslo subjektais leidžia nuolat gerinti studijų programas, siekiant patenkinti Europos darbo rinką.

2005-2010 m. tai itin svarbus laikotarpis Aplinkotyros katedrai dėl intensyvėjančių mokslinių tyrimų ir labai sustiprėjusio dėstytojų tarptautinio bendradarbiavimo. Tuo laikotarpiu katedroje suburti geriausi savo srities mokslininkai, tokie kaip prof. habil. dr. Z. Dabkevičius, prof. dr. R. Daubaras, doc. dr. Z. Gudžinskas ir kiti. Jaunieji dėstytojai: L. Šukienė, M. Kazlauskas, A. Malciūtė 2010 m. baigė studijas doktorantūroje ir sėkmingai apsigynę daktaro disertacijas įsiliejo į mokslininkų ratą.

2010-2014 m. intensyviai pradėti vykdyti tarptautiniai projektai, tokie kaip, „Joint Research&Technology Unit of Universities for entrepreneurs to diversify rural economic’s (JOINT RT UNIT)“, „Health Impacts of Airborne Allergen Information Network (HIALINE)“, „European Cooperation in Science and Technology (COST) Nr. FA1203 Tvarus Ambrosia artemisiifolia gausos valdymas Europoje (SMARTER)“, „Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources (TEAMWORK)“, „Genetinio imlumo sunkiam alerginiam rinitui tyrimas (GSSAR)“.

2013-2014 m. Šiaulių universitete pradėta vykdyti fakultetų reorganizacija, kurios metu sujungti Gamtos mokslų ir Technologijos fakultetai ir įsteigtas naujas Technologijos ir gamtos mokslų fakultetas, kuriam priskirta Aplinkotyros katedra.

Fizikos katedra įkurta 1954 m. 1948 m. Mokytojų institute įkurta Fizikos ir matematikos katedra. Įsteigus Pedagoginį institutą, 1954 m. katedra padalijama į dvi – Matematikos bei Fizikos ir gamtos mokslų. Pirmasis Fizikos katedros vedėjas – vyr. dėstytojas B. Grigas (1954-1960). Kiti vedėjai: doc. V. Kavaliūnaitė (1960-1976); doc. V.Stasiūnas (1976-1981; 1992-1996); doc. V. Zurba (1981-1986); doc. A. Šurkus (1986-1992); doc. J. Sitonytė (1996 – 2000), doc. dr. V. Šlekienė (2000 – 2011), lekt. dr. Ž. Norgėla (nuo 2011 m.).
Nuo 1972 m prie fizikos katedros veikia neakivaizdinė jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“.
Nuo 2005 m. prie Fizikos katedros veikia Optometrininkų asociacija.
2009 m. katedra tapo Europos Optometrijos ir Optikos Akademijos (EAOO) nariu – steigėju.

Nuo 2015 m. vasario 1 d. abi katedros buvo sujungtos į vieną – Aplinkotyros ir fizikos katedrą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Aplinkotyros ir fizikos katedra prijungta prie Inžinerijos katedros.